У Кропивницькому капiтально вiдремонтують стоматологiчне об’єднання

У Кропивницькому капiтально вiдремонтують стоматологiчне об'єднання

У 2021 р. Україна ратифiкувала фiнансову угоду “Програма з вiдновлення України” iз Європейським iнвестицiйним банком.

Вiдповiдно до цiєї угоди, передбачається залучення 340 млн. євро на фiнансування заходiв, спрямованих на реалiзацiю проєктiв з вiдновлення соцiальної iнфраструктури, об’єктiв житло-комунального господарства тощо у регiонах, що постраждали внаслiдок вiйськового конфлiкту (пiдконтрольнi уряду України), а також у тих, що зазнали найбiльшого навантаження через значний наплив внутрiшньо перемiщених осiб.
Кредитнi кошти будуть спрямованi громадам у виглядi субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам.
До участi в цiй програмi долучився i Кропивницький iз власним субпроєктом “Капiтальний ремонт примiщення КНП “Територiальне стомотологiчне об’єднання “Мiської ради мiста Кропивницького””, вул.Шевченка, 36″.
Саме примiщення збудоване у 1961 р. i його повноцiнний капiтальний ремонт до цього часу не проводився. Варто зазначити, що iз майже 300 тис. осiб, якi обслуговуються у закладi, 22 тис. – це вимушено перемiщенi особи.
Як стало вiдомо ProfiDOM.com.ua, проєкт має на метi створення сучасної стоматологiчної клiнiки з використанням iнновацiйних технологiй та забезпечення її сучасним обладнанням для органiзацiї i надання спецiалiзованої стоматологiчної допомоги дорослому та дитячому населенню, зокрема амбулаторної терапевтичної, хiрургiчної, ортопедичної iз застосуванням сучасних методiв профiлактики, дiагностики та лiкування.
Крiм того, проєктом передбаченi необхiднi заходи iз забезпечення цивiльного захисту, iнклюзивностi та енергоефективностi.
Наразi реалiзацiя проєкту перейшла у активну фазу – в Кропивницькiй мiськiй радi працює спецiальна робоча група пiд головуванням заступника мiського голови Михайла Бєжана, до складу якої ввiйшли, окрiм керiвникiв i представникiв профiльних виконавчих органiв мiської ради, очiльниця Територiального стомотологiчного об’єднання, представники вiд громадськостi та депутатського корпусу.
Роль робочої групи в процесi реалiзацiї всього проєкту надзвичайно важлива, адже вона має виконати низку актуальних завдань для неї, визначених партнерами по програмi.
“Передусiм це оцiнка потреб громади, оцiнка екологiчних i соцiальних впливiв та ризикiв субпроєктiв програми на територiї реалiзацiї, планування та координацiя дiяльностi з впровадження субпроєкту, органiзацiя комунiкацiї, консультацiй та iнших заходiв iз залучення громадськостi та зацiкавлених сторiн, органiзацiя спiльного монiторингу впровадження субпроєкту за участi громадськостi та впровадження заходiв реагування на ризики, розгляд пропозицiй, урегулювання скарг вiд громадськостi та зацiкавлених сторiн тощо”, – вiдзначив голова робочої групи Михайло Бєжан.
Зважаючи на завдання, якi стоять перед робочою группою, з числа її членiв призначили: спецiалiста по зв’язках з громадськiстю та зацiкавленими сторонами, спецiалiста по роботi з пропозицiями та скаргами, спецiалiста з екологiчного та соцiального монiторингу реалiзацiї субпроєктiв та спецiалiста з управлiння ризиками.
Також пiд час засiдання затверджено план соцiального менеджменту суброєкту з програми вiдновлення України. Цей план передбачає оцiнку потреб мiсцевої громади, аналiз впливу та ризикiв субпроєктiв, список зацiкавлених сторiн та план їх залучення, комунiкацiйний план, план соцiально-екологiчного монiторингу тощо.
Попереду – рiшення сесiї, тендер, визначення пiдрядної органiзацiї i безпосереднiй початок ремонтних робiт.
Загальна кошторисна вартiсть будiвництва – 54,7 млн. грн., термiн реалiзацiї проєкту – 16,5 мiсяцiв.
Очiкуванi результати:
– створення сучасної стоматологiчної полiклiнiки;
– створення належних та комфортних умов для надання доступних та якiсних медичних послуг;
– створення доступного середовища для маломобiльних груп населення;
– збереження будiвлi i продовження термiну її експлуатацiї;
– скорочення витрат на технiчне обслуговування, поточний ремонт будiвлi та iнженерних комунiкацiй;
– економiя бюджетних коштiв за рахунок зменшення втрат теплової енергiї та скорочення споживання енергоносiїв;
– приведення вiддiлення у вiдповiднiсть до вимог норм, правил пожежної, та цивiльної безпеки.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *