У девелоперiв лише позитивнi прогнози на 2024 р.

У девелоперiв лише позитивнi прогнози на 2024 р.

В 2023 р. девелопмент був максимально готовий до роботи в умовах частих тривог, коли потрiбно було зачиняти торговi центри навiть на 4-6 годин. Навчився швидко вiдновлювати роботу пiсля потрапляння ракет, був готовий до ймовiрних вiдключень електроенергiї та попри все вийшов майже на довоєннi показники.

Можна продовжувати з ностальгiєю згадувати 2018 р. – останнiй рiк перед катаклiзмами, як-то: епiдемiя коронавiрусу та повномасштабна вiйна в Українi. Але, як показує досвiд, труднощi тiльки загартовують український бiзнес та мотивують шукати нестандартнi рiшення.
В 2020 р. пiд час пандемiї коронавiрусу особливо вiдчутно постраждав девелопмент. Як каже директор UTG Євгенiя Локтiонова, за перiод 2020-2021 рр. приблизно 44% населення України почали рiдше бувати в торгових об’єктах, а середньоринковий показник вiдвiдуваностi до початку 2022 р. знизився з 687 до 506 осiб на 1 тис. кв. м GLA.
Далi, коли здавалося, що пандемiя йде до свого завершення, в Українi сталася велика вiйна.
“Пiд час перших мiсяцiв вiйськових дiй торговi центри закрилися, а вiдвiдуванiсть в серединi 2022 р. опустилася до iсторичного мiнiмуму – 291 вiдвiдувач на 1 тис. кв. м GLA. Витiснення ворожих вiйськ iз територiї Київської областi повернуло населення до столицi, торгова нерухомiсть потроху почала поновлювати свою роботу та поступово почала вiдновлюватись вiдвiдуванiсть. I на грудень 2023 р. цей показник був 367 особи на 1 тис. кв. м GLA”, – доповнює Локтiонова.
СЕО консалтингової компанiї Retail&Development Advisor Андрiй Лотоцький теж пiдтверджує, що трафiки багатьох торгових центрiв повернулися до довоєнного перiоду та навiть виросли. В першу чергу це стосується захiдних областей та Києва.
До прикладу, ТРЦ Respublika Park за 2023 р. вiдвiдали 15,1 млн. людей, було вiдкрито 56 нових магазинiв, а вiд мiсяця до мiсяця фiксувалося постiйне зростання товарообiгу, вiдвiдуваностi та найголовнiше – конверсiї. В день народження ТРЦ, 12 листопада 2023 р., був зафiксований найбiльший показник – 124351 вiдвiдувачiв. Парк розваг Neopolis вiдвiдали за рiк 746256 гостей. Про це повiдомляє комерцiйний директор ТРЦ Respublika Park Олена Яценко.
Але є цiкава особливiсть поведiнки клiєнтiв. Як каже спiввласниця та CEO Usupso та O!Some Марiанна Самсонова, вiтрини бiльше не працюють – вони не затягують покупцiв, бо тi роблять вибiр ще до того, як потрапити в ТЦ. Ймовiрно, це пояснюється тим, що клiєнти не знають, чи встигнуть придбати все необхiдне до тривоги, тому приходять до ТЦ з конкретним завданням i цiленаправлено йдуть його виконувати.
В першi мiсяцi вiйни було справжнє взаємовигiдне партнерство: девелопери надавали знижки по орендним ставкам, а рiтейлери продовжували працювати попри велику небезпеку. Поступово трафiк в торгових центрах вiдновлювався, вiдповiдно, потроху почали повертатися договори зi слатою орендних ставок у повному обсязi. Але в 2023 р. все ще продовжували дiяти iндивiдуальнi знижки.
“В бiльшостi ТЦ знижки, якi надавалися в 2022 р., були скасованi. Новi угоди на аналогiчнi лоти пiдписуються в бiльшостi випадкiв iз приростом в основному 10% до 2021 р.”, – коментує Лотоцький.
А СЕО “Nhood Україна” Ганна Корягiна каже, що в ТРЦ Rive Gauche 20% орендарiв сплачують оренднi платежi в повному обсязi згiдно договорiв, 80% мають iндивiдуальнi знижки (в середньому – це 25-30%) та у 100% у орендарiв немає фiксацiї курсу.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, з початком вiйни здебiльшого працювали лише продуктовi рiтейлери та аптеки, щоб задовольнити базовi потреби людей. Але вже в першi мiсяцi потроху почали поновлювати роботу й iншi магазини.
“На початок 2023 р. фактично закритих магазинiв у ТЦ було приблизно 19,7%, особливо регiонального (27,2%) та окружного (18,8%) формату. Вакантнiсть у деяких об’єктах перевищувала 60%. Продовжується вiдновлення роботи популярних операторiв. До LPP, Caliope, Mango, McDonald’s додався H&M”, – коментує Локтiонова.
Цiлком логiчно, що в бiльш безпечних мiсцях i вакантнiсть мiнiмальна. Це пiдтверджує Лотоцький: “В захiдних областях вакантнiсть на рiвнi 10% (без врахування магазинiв групи Inditex, якi ще не працюють). Те ж саме можна сказати i про Київ. Наприклад, ТРЦ Respublika Park має рекордну наповненiсть вiд початку роботи”.
А ще найпоказовiшим прикладом, який пiдтверджує зменшення вакантностi, є кейс перезапуску Blockbuster Mall, керуюча компанiя якого змогла забезпечити вiдкриття комерцiйних площ кiлькiсно бiльше, нiж в довоєнний час з урахуваннях вiдсутностi певних мереж в актуальний час.
“Найбiльш успiшнi проекти вже повернулись i навiть iнодi перевиконали довоєннi показники. Ведеться постiйна робота для зменшення вакантної площi в наших комерцiйних проектах, перiодично вiдбувається ротацiя орендарiв. В середньому за перiод 2023 р. нам вдалось ще пiдвищити рiвень наповненостi на декiлька вiдсоткiв”, – коментує Корягiна.
27 червня 2022 р. ракети росiї потрапили в ТЦ “Амстор” в мiстi Кременчук. Цей теракт став поштовхом для всього бiзнесу i не тiльки девелопменту, бiльш серйозно ставитися до ракетних обстрiлiв. Тому в 2023 р. питанню безпеки придiляли багато уваги.
Перш за все – це евакуацiя людей пiд час повiтряних тривог. Тому в кожному торговому центрi лунала сирена та просили пройти людей в найближче укриття. Персонал в тому ж числi. Деякi ТЦ мають парковку, або нульовi поверхи, якi фактично i є укриттями. Iншi у гучномовець казали адреси найближчих укриттiв.
Представники девелопменту мають лише позитивнi прогнози на 2024 р.
“Зараз ми маємо завжди бути готовими до негативних сценарiїв розвитку, але дивлячись, з якою швидкiстю розвивається комерцiйна нерухомiсть на заходi України, збiльшується рiвень наповненостi в якiсних ТРЦ столицi, спiлкуючись з неприсутнiми в Українi брендами, якi ще тiльки вивчають можливiсть виходу, а також з тими, хто вже фiксує показники дiяльностi, якi перебiльшили всi очiкування, хочеться робити виключно позитивнi прогнози, доказом чому є цiла низка заяв щодо вiдкриття нових проєктiв. Водночас саме такi зовнiшнi фактори сприяють нестриманому розвитку в напрямках омнiканальностi, використаннi ШI та пiдвищенню якостi операцiйної досконалостi (вiд часу на доставку замовлення до асортиментної моделi)”, – каже Корягiна.
Також, як пiдкреслює Локтiонова, завдань на новий рiк багато, зокрема, це i подальше зростання вiдвiдуваностi торговельних центрiв, i вiдкриття зачинених магазинiв популярних мiжнародних мереж, вихiд нових мiжнародних рiтейлерiв та, звiсно, поступове вiдновлення доходiв населення.
А ТРЦ Respublika Park i парк розваг Neopolis в 2024 р. будуть продовжувати впроваджувати новi стандарти у сферi торгiвлi та дозвiлля. В планах на перший квартал – ще бiльше магазинiв, запуск нових форматiв та актуальних сервiсiв для вiдвiдувачiв ТРЦ.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *