Служба вiдновлення буде спiвпрацювати з сумським фаховим коледжем

Служба вiдновлення буде спiвпрацювати з сумським фаховим коледжем

5 квiтня мiж Службою вiдновлення у Сумськiй областi та Класичним фаховим коледжем Сумського державного унiверситету був пiдписано меморандум, який закладає основу спiвпрацi з метою розширення i змiцнення взаємовигiдних зв’язкiв задля створення для здобувачiв освiти сприятливих умов для якiсної пiдготовки за обраною спецiальнiстю.

Меморандум пiдписали начальник Служби вiдновлення у Сумськiй областi Iван Смага та директор фахового коледжу Тетяна Гребеник.
Задля досягнення мети меморандуму сторони домовилися про спiвпрацю в таких напрямах:
– органiзацiя взаємовигiдної дiяльностi у сферi пiдготовки кадрiв для виробництва;
– проведення дослiджень за замовленням з вишукування, якостi будiвельних матерiалiв, розрахункових робiт, точних вимiрювань, новiтнiх технологiй, тощо;
– вплив виробництва на формування навчальних планiв i змiсту освiтнiх програм пiдготовки студентiв у вiдповiдностi до вимог виробництва;
– проходження виробничої практики на базi проєктiв, якi реалiзує Служба вiдновлення, з метою ознайомлення здобувачiв освiти з новiтнiми технологiями в дорожнiй галузi та будiвництвi цивiльної iнфраструктури, органiзацiєю будiвельних проєктiв та контролю технiчної якостi прийому робiт.
Як стало вiдомо ProfiDOM.com.ua, мета – спiльне i узгоджене спiвробiтництво у сферi полiпшення якостi пiдготовки студентiв, закрiплення здобутих знань та практичного застосування їх на виробництвi.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *