Ринок будматерiалiв потребує державної допомоги

Ринок будматерiалiв потребує державної допомоги

Частка iмпортних будiвельних матерiалiв на ринку зросла з 14% у 2021 р. до 23% у 2023 р., вiтчизняний ринок виробництва будматерiалiв потребує системної пiдтримки з боку держави.

Таку думку висловив CEO ДП “Укрпромзовнiшекспертиза”, голова комiтету ТППУ з питань промислової модернiзацiї Володимир Власюк пiд час “круглого столу” “Будiвельнi матерiали. Готовнiсть до потреб ринку на вiдновлення”.
“Частка iмпорту в покриттi внутрiшнього споживання в нас зросла з 14% у 2021 р. до 23% у 2023 р. Таким чином, навiть кошти, якi йдуть через процедуру публiчних закупiвель, можуть значною мiрою йти на iмпорт. У розрiзi окремих матерiалiв необхiдне додаткове дослiдження, але тенденцiя до зростання використання iмпортних матерiалiв за розвиненої галузi загалом є негативною для економiки”, – зазначив Власюк.
Вiн повiдомив, що наразi проводиться друге вiд початку вiйни дослiдження ринку будматерiалiв i здатностi його забезпечити потреби країни.
“Ситуацiя динамiчно змiнюється. Але поки що немає заводiв iз виробництва скла, як i ранiше. Є кiлька iнвестицiйних проєктiв, але вони ще не працюють. Що стосується таких товарних позицiй, як ПВХ, то виробництво вiдновилося, потужностей стало бiльше. З’являються новi потужностi в цементнiй галузi. А ось електрообладнання – як не було до вiйни, так i немає. Це поки що поле для iнвестицiйних проєктiв, якi має стимулювати держава”, – вважає Власюк.
Експерт видiлив ключовi питання, якi бiзнес не зможе вирiшити без участi держави, повiдомляє Property Times.
“Що стосується стимулювання попиту, величезна роль держави, тому що вона збiльшує закупiвлi (на проєкти оборони та вiдновлення). Вкрай важливо, щоб цi кошти не йшли на iмпортнi матерiали. Ми розумiємо, в яких екстраординарних умовах iснує Україна, у нас iде вiйна. Тому ми можемо, згiдно з мiжнародним законодавством, застосувати, наприклад, 21-шу статтю СОТ, яка дає змогу країнi тимчасово припиняти свої зобов’язання, взятi пiд час вступу до СОТ”, – зазначив Власюк.
Вiн наголосив на обов’язковостi фокусу на локалiзацiї, купiвлi (за бюджетнi або донорськi кошти) матерiалiв лише за умови, що хоча б частина з них вироблена в Українi.
Важливим є питання бронювання фахiвцiв.
“Необхiдно знайти баланс мiж потребами економiки та фронту. Для стiйкостi країни необхiднi обидва напрями”, – сказав вiн.
Як стало вiдомо ProfiDOM.com.ua, ще одне ключове завдання – автономне забезпечення енергiєю.
“Очевидно, необхiдно переходити до моделi автономного забезпечення енергiєю, наприклад, з альтернативних джерел, насамперед СЕС. Держава має запропонувати, спiльно з партнерами, оскiльки на це потрiбен значний обсяг коштiв, хорошi, економiчно ефективнi iнструменти”, – сказав Власюк.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *