Держмолодьжитло презентувало можливостi на мiжнароднiй конференцiї

Держмолодьжитло презентувало можливостi на мiжнароднiй конференцiї

Голова правлiння Держмолодьжитла Микола Марчук у складi делегацiї Мiнiстерства розвитку громад, територiй та iнфраструктури України взяв участь у заходi “Система доступного орендного житла для України”. Захiд органiзований Мiжнародною органiзацiєю з мiграцiї i Європейським iнвестицiйним банком.

Роботу заходу спрямовано на пошук дiєвих механiзмiв забезпечення громадян України доступним житлом.
Делегацiю Мiнiнфраструктури очолила заступниця мiнiстра Наталiя Козловська.
Учасники зустрiчi ознайомились з презентацiями проєктiв соцiального житла в країнах Європейського Союзу, вiдвiдали житловi проєкти i європейськi органiзацiї, працювали над налагодженням дiлових зв’язкiв з мiжнародними фiнансовими iнститутами (зокрема, Європейським iнвестицiйним банком) з метою реалiзацiї житлових проєктiв в Українi та пiдтримки постраждалих внаслiдок вiйни українцiв, обговорили практичнi аспекти впровадження житлових програм.
У своєму виступi Микола Марчук зазначив, що проблема забезпечення житлом завжди була гострою для України, а протягом останнiх двох рокiв, в умовах повномасштабного вторгнення росiї в Україну, вона стала однiєю з найбiльш складних. Орiєнтовно 5,1 млн. українцiв зазнали через вiйну лиха внутрiшнього перемiщення.
Очiльник фонду наголосив, що Держмолодьжитло є унiкальним iнструментом з мережею вiддiлень в усiх регiонах України i має значний досвiд реалiзацiї житлових програм. У портфелi реалiзованих кейсiв установи є реалiзацiя рiзних типiв програм:
– кредитування молодi, науковцiв, педагогiв, працiвникiв бюджетної сфери, вiйськовослужбовцiв i внутрiшньо перемiщених осiб пiд ставки вiд 0% до 7% вiдсоткiв рiчних за рiзними програмами;
– компенсацiя громадянам частини вiдсоткiв за банкiвськими iпотечними кредитами;
– фiнансова безповоротна компенсацiя за рахунок бюджетних коштiв частини вартостi житла (зi спецiальними пiльгами для вiйськовослужбовцiв i ВПО);
– надання житла в соцiальну оренду (у 4 регiонах країни за гуманiтарнi кошти реалiзований пiлотний проєкт передання в найм 60 квартир внутрiшньо перемiщеним особам з оплатою лише за комунальнi послуги).
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, роботу з  учасниками програм фонд будує прозоро, реєстри кандидатiв є вiдкритими. Забезпечена можливiсть онлайн-подачi громадянами заяв про намiр участi в низцi програм.
Окремо Микола Марчук зупинився на участi Держмолодьжитла як виконавця у проєктi “Житловi примiщення для внутрiшньо перемiщених осiб” (за рахунок грантових коштiв Уряду Нiмеччини через банк KFW).
Протягом першої фази проєкту, який стартував 2021 р., надано 667 кредитiв на суму 934,4 млн. грн., iз них 49 кредитiв за рахунок коштiв вiд повернення ранiше виданих кредитiв. Житлом забезпеченi 1562 громадянина України. Реалiзацiя проєкту здiйснюється пiд наглядом i контролем мiжнародних партнерiв.
На основi позитивних результатiв мiжнародного аудиту i високої оцiнки нiмецькою стороною процедури видачi кредитiв пiсля завершення i фази проєкту ухвалене рiшення продовжити дiю програми: збiльшено її фiнансування на 17 млн. євро.
Тож фонд продовжує виконання важливої мiсiї – забезпечення житлом ВПО.
З огляду на особливостi бюджетної полiтики України у воєнний час, ключовим напрямом роботи Держмолодьжитла є розширення мiжнародної спiвпрацi для пошуку альтернативних механiзмiв забезпечення житлом i джерел фiнансування. Зокрема, фонд готовий взяти на себе роль активного учасника створення i реалiзацiї програм доступної оренди житла для незахищених верств населення.
Установа має належний досвiд, квалiфiкацiї, iнструменти i повноваження для реалiзацiї функцiй виконавця проєктiв доступної оренди.
“Маємо низку суттєвих переваг порiвняно з аналогiчними держустановами i фiнансовими компанiями”, – резюмував Микола Марчук.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *