Затвердили принципи прiоритезацiї проектiв вiдбудови

Затвердили принципи прiоритезацiї проектiв вiдбудови

Мiнiстерство розвитку громад, територiй та iнфраструктури України затвердило методичнi рекомендацiї щодо прiоритезацiї проектiв лiквiдацiї наслiдкiв, спричинених збройною агресiєю рф.

Документ офiцiйно затверджує методологiю, яка була розроблена з урахуванням рекомендацiй експертiв Свiтового банку та громадських органiзацiй, що входять до складу Коалiцiї RISE Ukraine, i була використана пiд час вiдбору проєктiв, запропонованих до реалiзацiї коштами Фонду лiквiдацiї, повiдомляє Commercial Property.
Методологiя мiстить перелiк iндексiв, критерiїв та iндикаторiв, якi дають змогу оцiнити прiоритетнiсть проектiв на основi бальної системи. Серед ключових iндикаторiв:
– узгодженiсть проекту iз Державною стратегiєю регiонального розвитку (ДСРР) та стратегiєю розвитку територiальної громади;
– наявнiсть проекту у схваленiй програмi комплексного вiдновлення областi та планi реалiзацiї такої програми;
– наявнiсть проекту у схваленiй програмi комплексного вiдновлення територiальної громади (її частини) та планi реалiзацiї такої програми;
– вплив проекту для розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб, осiб, що були евакуйованi iз зони бойових дiй, i осiб, якi втратили майно через збройну агресiю;
– чи належить заявник до заявникiв, територiї яких були звiльненi вiд тимчасової окупацiї, тощо.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, крiм того, затвердженi методичнi рекомендацiї мiстять ваговi коефiцiєнти, форму подання проектiв та форму презентацiї результатiв прiоритезацiї, а також секторальнi прiоритети, узгодженi з оцiнкою завданої шкоди та потреб на вiдновлення (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA), яка готується урядом України спiльно з групою Свiтового банку, Європейською Комiсiєю та ООН.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *