Залучення девелоперiв до “єОселi” стане бiльш помiтним

Залучення девелоперiв до "єОселi" стане бiльш помiтним

Суттєве розширення державної iпотечної програми “єОселя” на первинний ринок стимулює банки до активного розвитку власних iпотечних програм. Про це розповiла Олена Дмiтрiєва, перша заступниця голови правлiння “Глобус Банку”.

Посилаючись на данi Української фiнансової житлової компанiї (“Укрфiнжитло”), вона зазначила, що на початок березня кiлькiсть акредитованих до участi в державнiй iпотецi девелоперiв уже склала 27 компанiй iз 13 областей (64 об’єкти, враховуючи як окремi ЖК, так i окремi секцiї-будинки в складi ЖК), повiдомляє Property Times.
Як вважає Олена Дмiтрiєва, у другому кварталi можна очiкувати поступове збiльшення кiлькостi девелоперiв, акредитованих за програмою “єОселя”, а також є достатньо пiдстав для активного розвитку партнерських угод мiж девелоперами та комерцiйними банками як ще одного ефективного iнструмента розвитку iпотеки на первинному ринку житла.
На її думку, у найближчi 2-3 мiсяцi залучення девелоперiв до програми “єОселя” може стати бiльш помiтним. По-перше, девелоперськi компанiї чiтко усвiдомили необхiднiсть у вдосконаленнi власних механiзмiв продажу, як того вимагають умови участi в державнiй iпотечнiй програмi, – це використання фондiв фiнансування будiвництва, механiзм купiвлi-продажу майнових прав, реалiзацiя цiльових облiгацiй. По-друге, вже здiйснюється продаж квартир в об’єктах, будiвництво яких розпочалося пiсля набуття чинностi Закону України “Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, якi будуть спорудженi в майбутньому” вiд 15 серпня 2022 р., що збiгається з принципами дiї програми “єОселя” на первинному ринку.
“Крiм того, програми розтермiнування та 2 iпотечних механiзми, а саме – державна “єОселя” та партнерськi програми з банками, значно розширюють можливостi девелоперiв iз залучення потенцiйних покупцiв, що може стати одним iз факторiв збiльшення попиту на первинному ринку житла”, – пiдкреслила вона.
Експертка детально розповiла про розвиток iпотеки на первинному ринку житла. Зокрема, вона вказала, що для отримання банкiвської акредитацiї та впровадження спiльних iпотечних програм з девелоперами мають бути дотриманi такi вимоги:
– активне будiвництво (динамiка будiвельних робiт в реальному часi) запропонованого пiд акредитацiю ЖК;
– наявнiсть у девелоперської компанiї всiх дозвiльних документiв, що пiдтверджують законнiсть будiвництва;
– вiдсутнiсть будь-яких судових обтяжень, що можуть вплинути на динамiку будiвництва;
– стан готовностi об’єкта – не менше 30% з чiткими термiнами завершення будiвництва та введення об’єкта в експлуатацiю;
– реалiзацiя квартир має вiдбуватися через фонди фiнансування будiвництва, механiзм купiвлi-продажу майнових прав, цiльовi облiгацiї;
– вiдповiднiсть об’єкта задекларованим якiсним характеристикам та класу житла;
– досвiд роботи на ринку (портфель реалiзованих проєктiв), вiдкритiсть, професiйна та дiлова репутацiя як компанiї, так i її очiльникiв.
“Процес акредитацiї – це насамперед пiдтвердження банком фiнансової й технiчної спроможностi девелопера виконати взятi на себе зобов’язання перед iнвесторами-покупцями, а також вiдповiдностi об’єкта задекларованим якiсним характеристикам. Фактично банк бере на себе частину ризикiв девелопера, гарантуючи покупцям безпечнiсть придбання оселi в тому чи iншому ЖК”, – наголосила банкiрка.
Як стало вiдомо ProfiDOM.com.ua, головною перевагою iпотеки на первинному ринку досi залишається можливiсть придбання сучасного якiсного житла за цiною в середньому на 25-30% нижчою, нiж у вже збудованому ЖК, адже зазвичай новозбудованi квартири коштують дорожче через суттєве зниження ризикiв для покупцiв. Крiм того, iпотечна угода фактично “фiксує” цiну та убезпечує покупця вiд небажаного для нього здорожчання придбаної квартири в разi зниження курсу нацiональної валюти.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *