У Днiпрi зареєстрували перший iндустрiальний парк

У Днiпрi зареєстрували перший iндустрiальний парк

Незважаючи на виклики воєнного часу, влада Днiпра намагається максимально пiдтримувати промисловий розвиток мiста, стимулювати мале та середнє пiдприємництва та зростання зайнятостi населення.

Департаментом по роботi з доходами мiсцевого бюджету координується робота щодо стимулювання та пiдтримки сумлiнних платникiв.
На засiданнi постiйно дiючої робочої групи з питань збiльшення надходжень до бюджету Днiпровської мiської територiальної громади пiд головуванням директора цього департаменту Олександра Козiка обговорено та пiдтримано iнiцiативу уряду країни щодо створення та становлення у мiстi iндустрiального парку, як основи iнновацiйно-iнвестицiйного розвитку регiону.
Як стало вiдомо ProfiDOM.com.ua, згiдно iз прийнятими урядом нормам, iндустрiальний парк повинен створюватись на спецiальнiй промисловiй територiї з пiдготовленою iнженерно-транспортною iнфраструктурою, набором необхiдних сервiсiв, спрощеними регуляторними процедурами та пакетом iнвестицiйних стимулiв для виробничих та науково-дослiдних пiдприємств.
За iнiцiативою мiської влади у Днiпрi створено та зареєстровано перший iндустрiальний парк Innovation Forpost.
Для пiдтримки фiнансової складової та надання можливостей для подальшого iнвестування у промисловiсть мiста департаментом проведено ретельний монiторинг та пiдготовлено проєкт рiшення щодо встановлення окремих ставок по майнових податках для учасникiв iндустрiального парку.
На засiданнi 48 чергової сесiї VIII скликання Днiпровською мiською радою рiшення вiд 20 березня №4/48 прийняте.
Згiдно з цим рiшенням, учасники iндустрiальних паркiв:
– по податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на першi три роки, пiсля введення в експлуатацiю нежитлової нерухомостi звiльняються вiд оподаткування податком на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки. За наступнi 4 та 5 роки сплачуватимуть 50% вiд дiючих ставок, а з 6 по 10 роки – 85% вiд дiючих ставок;
– по платi за землю, за земельнi дiлянки у користуваннi ставка земельного податку/ рiчний розмiр орендної плати / (у вiдсотках вiд нормативної грошової оцiнки – далi НГО) становить 0,01% – з дати державної реєстрацiї права користування земельною дiлянкою протягом дiї воєнного стану та до 31 грудня року, в якому зупинено або скасовано воєнний стан на територiї України; 0,02% – протягом наступного року пiсля року, в якому зупинено або скасовано воєнний стан на територiї України; з початку другого року до завершення п’ятого року – 0,5%; з початку шостого року до завершення десятого року пiсля року, в якому було припинено або скасовано воєнний стан на територiї України – 1%, у подальшому – як для всiх платникiв.
За земельнi дiлянки у власностi ставка земельного податку становитиме 0,3% вiд НГО протягом 5 рокiв (включно) з дати набуття права власностi на земельнi дiлянки, 0,5% з початку шостого року до завершення десятого року (включно) з дати набуття права власностi на земельнi дiлянки, бiльше 10 рокiв з тiєї дати – як для всiх платникiв.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *