У 2023 р. ринок складiв перейшов вiд стадiї виживання до стадiї помiрного розвитку

У 2023 р. ринок складiв перейшов вiд стадiї виживання до стадiї помiрного розвитку

Початок 2023 р. ознаменувався перепiдписанням договорiв, скасуванням дисконтiв та частковим поверненням до ринкових умов оренди, що свiдчить про поступове вiдновлення й стабiлiзацiю ринку. Вiдбулися змiни в структурi попиту, збереглася тенденцiя до скорочення складських запасiв. Скорочення площ для зберiгання також обумовлено браком персоналу та здорожчанням квалiфiкованих кадрiв.

Втратили актуальнiсть ADR-склади для зберiгання пестицидiв та гербiцидiв, це обумовлено тим, що через вiйну суттєво скоротилися сiльськогосподарськi площi, якi доступнi до обробки. Про це Property Times розказав Федiр Арбузов, CEO компанiї Watermelon Development.
Суттєвий вплив на ринок мала змiна логiстичних шляхiв.
“Закриття морських портiв змусило логiстичнi компанiї переглянути транспортнi стратегiї, розширивши транспортнi та вантажнi послуги поряд з основною дiяльнiстю. Така диверсифiкацiя бiзнесу пiдтримала стiйкiсть основних 3PL-операторiв, що дозволило збiльшити попит з боку таких користувачiв. Таким чином, сектор гуртової та роздрiбної торгiвлi (38%) i логiстичнi та 3PL оператори (36%) продовжили домiнувати в структурi валового поглинання, рiчний обсяг якого склав близько 92 тис. кв. м (-37% у порiвняннi з попереднiм роком)”, – зазначають аналiтики CBRE Ukraine.
Продемонстрували стабiльнiсть i ритейлери. Як пояснюють в CBRE Ukraine, це зумовлене стiйким споживчим попитом, головним чином у сегментi електронної комерцiї та вiдновленням попиту на неосновнi споживчi категорiї. Додатково гуманiтарна допомога та товари вiйськового призначення стимулювали попит на складськi примiщення.
“Наразi спостерiгається попит на виробничi примiщення пiд фармацевтичну галузь, електроннi компоненти (iнодi подвiйного призначення), склади в межах мiста вiд компанiй, якi постраждали пiсля прильотiв в Київському регiонi, є запити вiд пiдприємств, якi планують релокацiю з Харкова та Запорiжжя”, – коментує Олексiй Шестак, менеджер у сферi операцiй зi складською нерухомiстю Alterra Group.
Як стало вiдомо ProfiDOM.com.ua, зберiгається попит на сухi склади та на низькотемпературнi склади, в тому числi й склади глибокої заморозки.
“Їх не вистачає, бо значна частина таких складiв була знищена ворожою атакою при наступi на Київський регiон на початку вiйни, – коментує Федiр Арбузов. – Окремо потрiбно сказати про температурнi фармсклади, в яких також є потреба”.
На вiдмiну вiд 2022 р., коли попит був переважно пов’язаний з переїздом з пошкоджених складiв та переукладанням iснуючих договорiв, у 2023 р. було зафiксовано кiлька угод з розширення (19%) та переїздiв з розширенням (41%), що свiдчить про тенденцiю до вiдновлення ринку оренди.
За даними CBRE Ukraine, станом на кiнець 2023 р. на ринку складської нерухомостi Києва не було введено нових спекулятивних об’єктiв. Рiчний обсяг нової пропозицiї для власного користування склав близько 88 тис. кв. м у трьох складських комплексах: Novus Warehouse (40 тис. кв. м), Nova Poshta Terminal (35 тис. кв. м) та друга черга комплексу “Олександрiвський” (12600 кв. м). В результатi загальна пропозицiя конкурентних складських площ залишилась незмiнною на рiвнi близько 1,41 млн. кв. м.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *