Вiдбудова iнфраструктури буде безбар’єрною

Вiдбудова iнфраструктури буде безбар'єрною

Iнклюзивна, доступна та якiсна iнфраструктура, урахування всiх принципiв безбар’єрностi та комфорту для маломобiльних груп населення: вiдбудова в Українi має здiйснюватися лише так. Агентство вiдновлення уклало меморандум про спiвпрацю з експертами з безбар’єрностi.

За час повномасштабного вторгнення в Українi було пошкоджено або зруйновано майже 20 тис. багатоповерхових та 150 тис. приватних будинкiв, майже 4 тис.i закладiв освiти i 1,5 тис. закладiв охорони здоров’я.
Вiдбудова житла та соцiальних об’єктiв, зруйнованих через вiйну, – один з прiоритетiв Агентства вiдновлення. Працюватимуть над тим, аби ця вiдбудова була “безбар’єрною”.
“Наша мета – 100-вiдсоткова вiдповiднiсть вiдновленої iнфраструктури стандартам безбар’єрного простору. Щоб досягти поставлених результатiв, нам потрiбна пiдтримка експертного середовища”, – сказав голова Агентства вiдновлення Мустафа Найєм.
З експертами iз безбар’єрностi домовилися спiльно працювати над проектними рiшеннями про доступнiсть будiвель та примiщень для маломобiльних груп населення – осiб з iнвалiднiстю чи тимчасовими порушеннями здоров’я, вагiтних жiнок, людей з дитячими вiзками чи людей похилого вiку. Доступнiсть особливо важлива ще й тому, що через вiйну багато людей (як вiйськових, так i цивiльних) мають поранення – пересуваються за допомогою протезiв чи крiсел колiсних.
До обговорення проектiв залучатимуть громадськiсть: важливо розумiти думку людей про те, якими мають бути вiдновленi будiвлi.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, планується також навчання фахiвцiв у сферi мiстобудування, архiтектури i транспорту сучасним пiдходам до проектування безбар’єрних просторiв.
Уже зараз Мiнiстерство вiдновлення має флагманський проект “Безбар’єрне вiдновлення”. Вiн передбачає створення нових та модернiзацiю чинних ДБНiв, запровадження механiзму державного контролю за порушення стандартiв безбар’єрностi та монiторингу об’єктiв. У своїх проектах вiдбудови Агентство вiдновлення враховує цi вимоги.
Впровадження принципiв безбар’єрностi в Українi розпочали ще до повномасштабного вторгнення. Зокрема, запроваджено Нацiональну стратегiю зi створення безбар’єрного простору на перiод до 2030 р. Ця стратегiя була розроблена та затверджена в межах iнiцiативи Першої ледi Олени Зеленської та на виконання указу Президента України.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *