В Iвано-Франкiвську унiверситетський гуртожиток вiдкрився для переселенцiв

В Iвано-Франкiвську унiверситетський гуртожиток вiдкрився для переселенцiв

Гуртожиток Iвано-Франкiвського нацiонального технiчного унiверситету перетворено на енергоефективне житло, здатне прийняти 150 внутрiшньо перемiщених осiб (ВПО). Про це повiдомляє НЕФКО.

Це вже третя будiвля для розмiщення переселенцiв, урочисто вiдкрита за програмою “Пiдтримка ЄС для нагальних  потреб розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб (ВПО) в Українi”, що фiнансується Євросоюзом та реалiзується пiд управлiнням НЕФКО, повiдомляє Property Times.
В десяти мiстах у захiдному та центральному регiонах України наразi триває реконструкцiя для термiнового забезпечення переселенцiв житлом. У рамках програми “Пiдтримка ЄС для нагальних потреб розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб (ВПО) в Українi” гуртожиток Iвано-Франкiвського нацiонального технiчного унiверситету нафти i газу було реконструйовано та перетворено на енергоефективне житло, здатне прийняти 150 переселенцiв. 20 лютого  модернiзований заклад офiцiйно вiдкрив дверi для мешканцiв. На урочистому вiдкриттi були присутнi мiський голова Iвано-Франкiвська Руслан Марцiнкiв та iншi представники мiської адмiнiстрацiї. Програма фiнансується Європейським Союзом i реалiзується пiд управлiнням НЕФКО.
“Плiдна спiвпраця нашого мiста з Пiвнiчною екологiчною фiнансовою корпорацiєю триває вже багато рокiв. Завдяки НЕФКО до вiйни в Iвано-Франкiвську було термомодернiзовано та оновлено систему опалення у десятках закладiв освiти. 2022 р. Iвано-Франкiвськ отримав грантовi кошти вiд ЄС на облаштування житла для внутрiшньо перемiщених осiб. Завдяки цiй пiдтримцi сьогоднi ми вiдкриваємо реконструйований гуртожиток, де все готове для проживання. Ще одна будiвля в мiстi перебуває в процесi реконструкцiї. Дякуємо Євросоюзу та НЕФКО за пiдтримку України. Наша спiвпраця дала можливiсть забезпечити домiвками людей, якi вимушено перемiстилися до Iвано-Франкiвська з зони бойових дiй i, як очiкується, залишаться в мiстi на довгостроковiй основi”, – зазначив на iнавгурацiї мiський голова Iвано-Франкiвська Руслан Марцiнкiв.
Iвано-Франкiвськ прийняв близько 41 тис. ВПО, через що постала нагальна необхiднiсть створити для них вiдповiдне житло. Програма “Пiдтримка ЄС для  нагальних  потреб розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб (ВПО) в Українi” вiдповiдає на цi потреби. Вона передбачає реконструкцiю наявних комунальних споруд для створення житла для переселенцiв у десяти мiстах у захiдному та центральному регiонах країни, а саме в Чернiвцях, Чортковi, Iвано-Франкiвську, Хмельницькому, Кiверцях, Ковелi, Луцьку, Рiвному, Золочевi та Звягелi.
Вiдремонтований гуртожиток Iвано-Франкiвського нацiонального технiчного унiверситету нафти i газу – третiй завершений будинок за програмою, загальна вартiсть якої складає 19,4 млн. євро. З них близько 2,2 млн. євро було спрямовано на реконструкцiю гуртожитку та ще однiєї адмiнiстративної будiвлi в Iвано-Франкiвську, розрахованої на розмiщення близько 40 переселенцiв. Очiкується, що вона прийме перших мешканцiв вже цiєї весни.
У рамках реконструкцiї гуртожиток було вiдремонтовано iз застосуванням сучасних енергоефективних рiшень. Було замiнено систему опалення, встановлено iндивiдуальний тепловий пункт, утеплено фасад та горище, полагоджено дах, замiнено вiкна та дверi, встановлено сонячну електростанцiю для електропостачання, модернiзовано системи гарячого та холодного водопостачання та водовiдведення, оновлена система вентиляцiї, а також здiйснено внутрiшнi оздоблювальнi роботи та благоустрiй територiї.
Як стало вiдомо ProfiDOM.com.ua, вiдповiдаючи на потреби вразливих категорiй ВПО, будiвлю зробили доступною для осiб iз iнвалiднiстю: було встановлено пандус та облаштовано туалет i душ для маломобiльних груп населення на першому поверсi. Гуртожиток було забезпечено всiма необхiдними меблями, побутовою технiкою, кухонним приладдям та предметами для спальнi. Крiм того, для мешканцiв нового житла облаштували вiтальнi та мiсця загального користування, а також дитячий майданчик на подвiр’ї будинку.
“Кожна мунiципальна будiвля, успiшно модернiзована в енергоефективне житло, наближає Європейський Союз i наших партнерiв до спiльної мети – термiново забезпечити переселенцiв житлом у рiзних регiонах України. Ми й надалi працюватимемо разом, щоб допомогти змiнити життя на краще та змiцнити енергетичну незалежнiсть країни”, – коментує Хенрiк Вiтфельт, виконуючий обов’язки керiвника вiддiлу “Економiчна спiвпраця, енергетика, iнфраструктура i довкiлля” Представництва Європейського Союзу в Українi.
“Ми радi спостерiгати, як успiшно просувається програма “Пiдтримка ЄС для нагальних  потреб розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб (ВПО) в Українi”, i все бiльше вiдремонтованих закладiв вiдкривають дверi для переселенцiв, якi вiдчайдушно потребують житла, – коментує Тетяна Веха, адмiнiстраторка проєктiв у НЕФКО. – Завдяки фiнансуванню ЄС, пiдтримцi НЕФКО та вiдданостi мiсцевої адмiнiстрацiї нам вдалося забезпечити ефективне реагування на житловi потреби ВПО в Iвано-Франкiвську”.
Завдяки впровадженню енергоощадних технологiй та використанню вiдновлюваних джерел енергiї реконструкцiя будiвлi дозволить зекономити на споживаннi теплової та електричної енергiї й покращити соцiально-економiчний та екологiчний стан закладу.
Ця програма фiнансується Європейським Союзом i реалiзується пiд управлiнням НЕФКО. Вона є частиною ширших зусиль, спрямованих на те, щоб вiдбудувати Україну екологiчнiшою та кращою, використовуючи безпечнi для довкiлля будiвельнi матерiали, застосовуючи енерго- та ресурсозбережувальнi заходи та зменшуючи вiдходи вiд будiвництва та знесення. Окрiм цiєї програми, пiд управлiнням НЕФКО впроваджуються ще три фiнансованi ЄС програми, пов’язанi iз забезпеченням переселенцiв житлом та вiдновленням критичної iнфраструктури, що змiцнить стiйкiсть та спроможнiсть українських громад приймати новоприбулих iз найбiльш постраждалих вiд вiйни регiонiв.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *