Споживання цементу зростатиме

Споживання цементу зростатиме

Споживання цементу на внутрiшньому ринку 2023 р., яке збiльшилося на 17% порiвняно з 2022 р. i сягнуло 5,4 млн. т, i надалi помiрно зростатиме, вважає голова асоцiацiї “Укрцемент” Павло Качур.

“Навiть у станi вiйни ми пройшли певну адаптацiю. Якщо 2022 р. був шоковим, i в нас споживання цементу знизилося до 4,6 млн. т цементу на рiк проти 10,5 млн. т попереднього року, то 2023 р. пристосувалися до ситуацiї й вийшли на 5,4 млн. т. Вважаю, що для воєнного часу це хороше зростання. Думаю, що у 2024 р. такого стрибка не буде, але ймовiрно 6 млн. т внутрiшнього споживання цементу отримаємо”, – розповiв Качур на “круглому” столi “Будiвельнi матерiали. Готовнiсть до потреб ринку на вiдновлення” в агентствi “Iнтерфакс-Україна”.
Крiм того, за пiдсумками 2023 р. експорт становив 1,24 млн. т цементу, а iмпорт – 23 тис. т спецiальних цементiв, якi в країнi не виробляються.
За словами Качура, потенцiал виробництва цементу пiдприємствами в Українi на сьогоднi становить 13,6 млн. т, тодi як поточнi фiнансовi та людськi ресурси передбачають споживання в 12,5 млн. т. Незважаючи на можливiсть українських пiдприємств повнiстю закрити потреби ринку, є сенс планувати розширення виробництва, вважає вiн.
“Ми готуємося i до iнших варiантiв. Процеси можуть накладатися, i одним з них може бути переговорний процес з Європейським Союзом. Якщо вiн буде успiшним, то в перiод вiдновлення можуть також проходити iнфраструктурнi європейськi проєкти. Це може призвести до збiльшеного споживання цементу, i ми маємо бути до цього готовi”, – наголосив глава “Укрцементу”.
Як стало вiдомо ProfiDOM.com.ua, експерт зазначив, що нарощування виробництва може вiдбуватися в три етапи: будiвництво нових клiнкерних печей i розширення потужностей, вiдновлення заводiв у Балаклiї та Краматорську, а також будiвництво нових цементних заводiв. При цьому два пiдприємства вже розглядають будiвництво двох нових клiнкерних печей, що дасть змогу збiльшити спроможнiсть випуску цементу на 2,4 млн. т, однак старт будiвництва буде доцiльним пiсля досягнення рiвня споживання в 10,5 млн. т цементу.
Качур також наголосив на важливостi локалiзацiї виробництва в перспективах вiдновлення, а також захисту українського ринку.
“Пiдтримую тезу про максимальну локалiзацiю. Це єдиний варiант, щоб економiка України отримала розвиток. Але важливо й захистити наш ринок. Ми усвiдомлюємо, що країни, якi виступають донорами коштiв на вiдновлення, можуть постачати й будiвельнi матерiали. Однак я вважаю, що в нас має бути окрема полiтика щодо країн, якi сьогоднi, пiд час вiйни, не на боцi пiдтримки України. Нам потрiбно думати, як до них ставитися, якщо пiсля вiйни вони захочуть брати участь у вiдновленнi своїми матерiалами. Вважаю, несправедливо, якщо вони отримають можливiсть заробити на українському ринку”, – повiдомив вiн.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *