Проєкти комерцiйної нерухомостi користуються найбiльшим попитом

Проєкти комерцiйної нерухомостi користуються найбiльшим попитом

У 2023 р. Департамент архiтектури та стратегiчного консалтингу компанiї UTG виконав близько 30 концепцiй загальною площею понад 1 млн. кв. м. Загалом, за весь перiод з моменту повномасштабного вторгнення було виконано понад 35 концепцiй загальною площею 1 млн. 300 тис. кв. м.

При цьому бiльшiсть запроєктованої нерухомостi вiдноситься до комерцiйної, на частку якої припало 54% вiд усього обсягу запроєктованих площ. У той же час, фахiвцi компанiї вiдзначають значне збiльшення сегмента соцiальної iнфраструктури в порiвняннi з попереднiми роками. З усього обсягу розроблених концепцiй на цей сегмент у виглядi шкiл, садкiв, а також медичних та оздоровчих закладiв припало близько 16%. Тодi як частка житла та офiсiв загалом склала 14% та 13% вiдповiдно.
Географiчно найбiльше концепцiй було розроблено для Києва, Київської областi та захiдних регiонiв України. Зокрема, у Києвi та Київськiй областi розроблено 15 проектiв, у захiднiй частинi України – 15 проектiв. 6 проектiв створенi для пiвденної та схiдної частин країни. При цьому, як зазначає провiдний архiтектор компанiї UTG Максим Сiнулiн, суттєво змiнився пiдхiд до безпеки нових запроектованих об’єктiв. Зараз на перший план виходять наявнiсть укриттiв та бомбосховищ, а також iнклюзивнiсть та принципи сталого розвитку об’єктiв для наступних поколiнь.
“Незважаючи на те, що на перший погляд девелопери та замовники все ще вимагають отримати максимальну ефективнiсть, актуальнiсть i прийнятну окупнiсть концепцiї на своїх дiлянках або об’єктах, проєкти стають бiльш людяними та вiдкритими”, – зазначає Максим Сiнулiн.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, останнiм часом дедалi бiльше проєктiв мають запит на здiйснення волонтерських функцiй. Наприклад, пiд час проектування житла враховуються запити людей, якi були змушенi переїхати зi схiдного регiону України. У таких концепцiях передбаченi програми лояльностi та певний тип планувальних рiшень для великих сiмей. Якщо ж говорити про проєктування комерцiйних об’єктiв, тут велика увага придiляється безпецi та комфортностi для вiдвiдувачiв, у проєкти закладаються новi опцiї. Серед них: пункти незламностi, зали для видачi гуманiтарної допомоги, осередки для тих, хто готовий пожертвувати своїм речам нужденним, укриття та бомбосховища, якi можуть бути доступними у будь-який час доби пiд час тривог. Крiм цього, сформувався зовсiм iнший запит до енергоефективностi проєктованих об’єктiв.
“Зараз ми не можемо собi дозволити проєктувати необдуманi рiшення, через якi згодом вiдзначатимуться безглуздi тепловтрати або навантаження на електромережi, якi й так сильно постраждали через ракетнi атаки на енергетичну iнфраструктуру країни. Тому при створеннi концепцiй ми враховуємо найновiшi та найкориснiшi рiшення щодо фасадiв, iнженерiї, а також планувальнння для забезпечення максимальної енергоефективностi нових об’єктiв”, – наголошує Максим Сiнулiн.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *