Отримати дозвiл на будiвельнi роботи у Львовi стане складнiше

Отримати дозвiл на будiвельнi роботи у Львовi стане складнiше

Мiнiстерство культури та iнформацiйної полiтики України 22 сiчня пiдписало наказ про затвердження iсторико-архiтектурного опорного плану Львова. Вiдтак Львiв отримав важливий стратегiчний документ для збереження нерухомої культурної та iсторичної спадщини.

Iсторико-архiтектурний опорний план – це базовий документ мiстобудiвної документацiї. Вiн призначений зокрема для опрацювання генерального та детального планiв. Документ мiстить iнформацiю про окремi споруди та iншi об’єкти культурної та архiтектурної спадщини. На ньому позначено пам’ятки архiтектури, iсторичну забудову, значнi iсторичнi мiстобудiвнi об’єкти, пам’ятки iсторiї, елементи ландшафту тощо. Разом з iсторико-мiстобудiвним планом вiн є основним документом Генерального плану мiста.
“Вiдтепер будь-яке будiвництво, реконструкцiя чи реставрацiя у межах iсторичного ареалу також вимагатимуть низки додаткових погоджень проєктної документацiї у ще однiєї iнстанцiї – Мiнкульту. Отримати дозвiл на будiвельнi роботи стане складнiше”, – розповiла керуюча справами виконавчого комiтету Наталiя Алєксєєва.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, процес погодження всiєї науково-проєктної документацiї був досить тривалим. Львiв вiдправив документ на погодження до Мiнiстерства культури ще наприкiнцi 2021 р.
“Окрiм бюрократичних моментiв, у 2022 р. вiдбулися законодавчi змiни щодо вимог оформлення опорних планiв. Усе це ще бiльше затримало i до того непростий процес погодження. Втiм, нелегкий шлях таки вдалося подолати, i пiсля багаторiчних очiкувань Львiв таки має iсторико-архiтектурний опорний план”, – пояснюють у департаментi мiстобудування Львiвської мiськради.
Тепер, погоджений згiдно з усiма вимогами чинного законодавства, весь опорний план буде завантажено в електронну будiвельну систему. В частинi мiсцевих пам’яток вiн був завантажений ще торiк.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *