Мiста хочуть вiдновляти та розвивати розумними та сталими

Мiста хочуть вiдновляти та розвивати розумними та сталими

Вiдновлення i розвиток мiст має вiдбуватися за принципами Smart Sustainable City, повiдомив засновник i СЕО Zezman Holding Борис Голденштейн.

“Щоб виграти конкуренцiю за українцiв, недостатньо гарантувати базову безпеку. Сьогоднi агломерацiї та мегаполiси, що розвиваються за принципами Smart Sustainable City, здатнi конкурувати з окремими державами за залучення талановитих i економiчно активних мешканцiв з усього свiту. Саме такi точки розвитку ми маємо створити”, – сказав вiн в iнтерв’ю агентству “Iнтерфакс-Україна”.
Наприкiнцi 2023 р. в рамках першого Українського будiвельного конгресу в Києвi було запущено роботу стратегiчної платформи iз впровадження в Українi концепцiї створення Smart Sustainable City. Iнiцiатива належить Zezman Holding. Її вже пiдтримали двi девелоперськi компанiї – UDP i Ribas Group.
Smart Sustainable City (“Розумне стале мiсто”) – комплекс принципiв розвитку мiст як з нуля, так i наявних, що вiдповiдають цiлям сталого розвитку, iнновацiйнiй економiцi, орiєнтованiй на екологiю, з акцентною увагою на соцiальнi та культурнi аспекти. Smart Sustainable City використовує iнновацiї, iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї та iншi засоби для полiпшення якостi життя мешканцiв, ефективностi функцiонування мiста, водночас забезпечуючи потреби не лише теперiшнього населення, а й майбутнiх поколiнь. Таке мiсто передбачає розумну урбанiстику, розумнi технологiї, енергетичну ефективнiсть, правильне управлiння вiдходами та водними ресурсами.
Запропонована формула трансформацiї мiст включає чотири кроки.
“Насамперед необхiдно вивчити, адаптувати та iмплементувати успiшнi свiтовi практики та пiдходи Smart Sustainable City. Бiльш нiж за 20 рокiв сталi мiста досягли значних змiн, якi, на думку експертiв, Україна зможе вiдтворити за п’ять-сiм рокiв. Те саме стосується використання мiжнародних стандартiв, спрямованих на пiдвищення якостi життя людей. Українi не потрiбнi десятилiття для пошуку свого шляху сталого розвитку – мiжнароднi iнституцiї вже розробили десятки ISO-стандартiв i навiть KPI для мiст та їхнiх керiвникiв”, – каже Голденштейн.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, третiм кроком передбачена адаптацiя успiшних свiтових практик i пiдходiв до українських реалiй. Четвертий – синхронiзацiя цiнностей i принципiв громад, влади, девелоперiв та iнших зацiкавлених сторiн.
За словами Голденштейна, лише за дотримання всiх цих крокiв можна розраховувати на гармонiйний розвиток територiй, забезпечити створення сучасної iнфраструктури та умов для пiдвищення якостi життя людей.
“Трансформацiя українських мiст у стiйкi вимагає комплексного пiдходу i спiльних зусиль суспiльства, влади та бiзнесу, i можлива лише за умови ефективного партнерства. Адаптуючи та iмплементуючи найкращi мiжнароднi практики вже сьогоднi, ми прискорюємо вiдновлення та розквiт України”, – зазначив вiн.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *