Хмельницький буде допомагати ветеранам з житлом

Хмельницький буде допомагати ветеранам з житлом

Держмолодьжитло напряму, без структур-посередникiв, працює в регiонах як виконавець мiсцевих житлових програм. Три десятилiття накопиченого досвiду, професiоналiзм спiвробiтникiв регiональних вiддiлень, здобута довiра мiсцевих органiв влади i доведена ефективнiсть у реалiзацiї житлових програм – на цiй надiйнiй i мiцнiй основi навiть у роки великої вiйни фонд продовжує спiвпрацю з органами мiсцевого самоврядування.

Позитивною тенденцiєю 2023 р. стало активне вiдновлення, попри дiю воєнного стану, реалiзацiї мiсцевих житлових програм. Бiльш нiж утричi, до 196,2 млн. грн., зросло за пiдсумками року фiнансування житлових програм iз мiсцевих бюджетiв.
За рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв рiзних регiонiв України громадянам, а це молодi сiм’ї, учасники АТО, ВПО, працiвники бюджетної сфери, 2023 р. надано 142 пiльговi довгостроковi iпотечнi кредити. У межах реалiзацiї мiсцевих житлових програм у нацiональну економiку залучено 252,7 млн. грн. iнвестицiйних коштiв.
Наразi у низцi регiонiв триває робота з продовження на новий термiн дiї програм забезпечення житлом мешканцiв громад на пiльгових умовах.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, у сiчнi в Хмельницькому наказом першого заступника начальника обласної вiйськової адмiнiстрацiї Сергiя Тюрiна Затверджено обласну комплексну програму соцiальної пiдтримки ветеранiв вiйни, членiв сiмей загиблих (померлих) ветеранiв вiйни, членiв сiмей загиблих (померлих) захисникiв та захисниць України на 2024-2025 рр.
Щороку при формуваннi обласного бюджету планується передбачати цiльовi кошти на реалiзацiю програми.
Проєкт положення про порядок надання пiльгових довгострокових житлових кредитiв до програми зараз перебуває на погодженнi у департаментах ОДА.
Також подовжено до 2026 р. термiн дiї Хмельницької обласної програми забезпечення молодi житлом на 2013-2023 рр., затвердженої рiшенням обласної ради вiд 20 грудня 2012 р.
Учасником обох програм є вiддiлення Держмолодьжитла “Хмельницьке регiональне управлiння”.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *