Фiнансування житлових програм швидко не вiдновиться

Фiнансування житлових програм швидко не вiдновиться

15 листопада в.о. голови правлiння Державного фонду сприяння  молодiжному житловому будiвництву Iван Парух узяв участь у слуханнях “Реалiзацiя Державної молодiжної житлової програми забезпечення молодi житлом – iнвестицiя у розвиток молодi в Українi та вiдновлення України”.

Слухання, якi вiдбулися в режимi офлайн i онлайн, органiзував i провiв Комiтет з питань молодi i спорту Верховної Ради України. У заходi взяли участь народнi депутати України, представники центральних i мiсцевих органiв влади, мiсцевого самоврядування, наукових установ та неурядових iнституцiй.
Учасники слухань наголошували, що увага до молодiжної полiтики є важливою iнвестицiєю в майбутнє України. Програми забезпечення молодих українцiв житлом чинитимуть позитивний вплив на соцiально-економiчну i демографiчну ситуацiю в державi, адже проблема збереження демографiчного потенцiалу нацiї є однiєю з ключових для країни.
Керiвник департаменту житлової полiтики Мiнiнфраструктури Свiтлана Старцева зазначила: “Без змiн до державної житлової полiтики неможливо окремо вирiшити житлову проблему молодi. Мiнiстерство зараз розробляє якiсно нове житлове законодавство України з метою зробити житло доступним для наших громадян, у тому числi молодих”.
Iван Парух, почавши свiй виступ iз подяки захисникам i захисницям країни за можливiсть жити i працювати, в тому числi проводити цi комiтетськi слухання, зупинився на аспектах реалiзацiї Держмолодьжитлом Державної програми забезпечення молодi житлом.Iз 2015 р. фiнансування цiєї програми з загального фонду державного бюджету припинено, нагадав вiн. 3 листопада Кабiнет мiнiстрiв продовжив термiн дiї Державної програми до 2026 р. При цьому не передбачене фiнансування програми iз загального фонду держбюджету на найближчi три роки.
Єдиними наразi коштами державного бюджету, якi спрямовуються на виконання програми, є кошти статутного капiталу Держмолодьжитла. Додатковим джерелом фiнансування є ресурс вiд повернення ранiше виданих молодiжних кредитiв.
“Зрозумiло, що прiоритетом для держави зараз є питання безпеки, тож не варто чекати на швидке вiдновлення фiнансування житлових програм, – пiдкреслив Iван Парух. – Тому Держмолодьжитло вже кiлька рокiв провадить пошук джерел позабюджетного фiнансування житлових проєктiв. Працюємо з мiжнародними партнерами. Гарнi результати показав спiльний проєкт фонду з Мiнреiнтеграцiї i банком KfW. Його реалiзовано на пiдставi висновкiв мiжнародного аудиту фонду щодо прозоростi й ефективностi роботи нашої установи. 650 сiмей ВПО придбали житло на першому етапi програми. Триває пiдготовка до другого етапу проєкту”.
Житловi проєкти для молодих сiмей можуть бути реалiзованi також у спiвпрацi з iншими захiдними партнерами. Щоб активiзувати цю роботу, Держмолодьжитло пропонує провести мiжнародну конференцiю потенцiйних донорiв житлових програм для громалян.
Одночасно, виходячи з реальних обсягiв фiнансування, фонд докладає зусиль для збереження пiльгового молодiжного кредитування. Навiть протягом воєнного 2022 р. забезпеченi власним житлом 68 молодих сiмей.
2023 р. вже профiнансованi 144 кредити молодим сiм’ям на суму 205,56 млн. грн.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, удалося зберегти фiнансування молодiжної житлової програми з мiсцевих бюджетiв. Звiсно, i тут свої корективи вносить вiйна: якщо за 10 рокiв за мiсцевими програмами забезпеченi житлом 1682 молодi сiм’ї, то пiсля початку повномасштабної агресiї з мiсцевих бюджетiв наданi 50 кредитiв молодим сiм’ям. Цього року на пiльгове iпотечне кредитування заплановане фiнансування 112 млн. грн. за 46 мiсцевими програмами. Лiдерами у реалiзацiї молодiжних програм є Харкiв, Львiвська, Миколаївська, Полтавська та Черкаська областi.
“Наявнi обсяги коштiв є недостатнiми з огляду на обсяг житлової проблеми молодi, – наголосив Iван Парух. – Тому важливо, щоб нинiшнi слухання стали вiдправною точкою у активiзацiї пошуку сталих рiшень у забезпеченнi молодих українцiв житлом”.
На слуханнях виступив голова Громадської ради при Держмолодьжитлi Сергiй Когут. Висловившись за активiзацiю пiдтримки молодих родин, якi потребують житла, особливу увагу вiн запропонував придiлити пiльговому iпотечному кредитуванню молодих вiйськовослужбовцiв.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *