Для вiдбудови використовуватимуть будiвельнi вiдходи вiд руйнувань

Для вiдбудови використовуватимуть будiвельнi вiдходи вiд руйнувань

Мiнiстерство розвитку громад, територiй та iнфраструктури використовуватиме пiдходи циркулярної економiки для вiдбудови України. Як iдеться в повiдомленнi Мiнiнфраструктури, за даними органiв мiсцевого самоврядування, станом на кiнець 2023 р., по всiй країнi утворилося бiльше 450 тис. т будiвельних вiдходiв вiд руйнувань.

“Ми чiтко розумiємо, що управлiння та переробка таких величезних масштабiв потребуватиме значних фiнансових, людських та технологiчних ресурсiв. Поки в Українi немає традицiї глибокої переробки будiвельних вiдходiв, показник ресайклiнгу становить 6% вiд загальної кiлькостi. Але у баченнi великої вiдбудови країни цi вiдходи ми розглядаємо як можливий майбутнiй ресурс для будiвельної галузi”, – зазначила заступниця мiнiстра розвитку громад, територiй та iнфраструктури Наталiя Козловська, виступаючи на мiжнародному форумi United for Nature. Agenda for Ukraine, повiдомляє “Мiнпром”.
За словами Козловської, вирiшення цiєї проблеми має вiдбуватися комплексно за наступними основними напрямками:
– створення необхiдної нормативної бази щодо технологiї сортування й переробки вiдходiв та налагодження вiдповiдних технологiчних процесiв;
– розроблення каталогу будiвельної продукцiї, виготовленої iз застосуванням сировини на основi перероблених вiдходiв;
– подальша розробка стандартiв щодо виготовлення такої будiвельної продукцiї.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, переробка вiдходiв вiд руйнувань включає сортування, обробку, виробництво та транспортування. Все це потребує значних фiнансових вкладень, тому з боку держави мають бути розробленi вiдповiднi економiчнi моделi, а також встановленi цiльовi показники переробки вiдходiв вiд руйнувань та норми щодо обов’язкового використання певного вiдсотку вторинної сировини в проєктах вiдновлення, додала Козловська.
В перспективi такi цiльовi показники мають бути вiдображенi i в стратегiях регiонального розвитку громад.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *