Держмолодьжитло видало 415 кредитiв у 2023 р.

Держмолодьжитло видало 415 кредитiв у 2023 р.

ДСФУ “Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву” повiдомляє про результати роботи установи протягом 2023 р.

Минулого року (станом на 1 сiчня 2024 р.) за усiма програмами, якi обслуговує Держмолодьжитло, регiональнi вiддiлення установи уклали 415 договорiв з громадянами на придбання житла. Зокрема:
– 258 пiльгових довгострокових державних кредитiв молодим сiм’ям i одиноким молодим громадянам. За рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв (мiсцевi житловi програми) профiнансований 91 такий кредит, зi статутного капiталу Держмолодьжитла – 167;
– 157 пiльгових довгострокових кредитiв iншим категорiям населення (науковцi, педагоги, працiвники бюджетної сфери, учасники бойових дiй, внутрiшньо перемiщенi особи тощо). З них за кошти державного бюджету – 12 (педагогiчним працiвникам, ВПО, учасникам АТО), гранту вiд уряду Нiмеччини через банк KfW – 94 (ВПО, програма “Житловi примiщення для внутрiшньо перемiщених осiб”), за кошт мiсцевих бюджетiв – 51.
Активно велася робота в межах першого етапу грантової україно-нiмецької програми для ВПО, яка має велику зацiкавленiсть громадян. Реалiзацiя цiєї програми триватиме 2024 р.: з цiєю метою нiмецький уряд видiлив близько 17 млн. євро.
Ще однiєю позитивною тенденцiєю є активне вiдновлення реалiзацiї мiсцевих житлових програм: бiльш нiж утричi, до 192 млн. грн., зросло протягом воєнного 2023 р. фiнансування житлових програм iз мiсцевих бюджетiв.
Найбiльш активно мiсцевi програми реалiзуються у Харкiвськiй, Львiвськiй, Черкаськiй, Полтавськiй, Житомирськiй, Закарпатськiй та Миколаївськiй областях.
За усiма програмами протягом 2023 р. забезпеченi власним житлом 52 родини учасникiв АТО/ООС i 119 позичальникiв – внутрiшньо перемiщених осiб.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, загальний обсяг залучених в економiку України коштiв, спрямованих на нове кредитування протягом 2023 р., перевищив 736 млн. грн.
2023 р. фiнансування програм здiйснювалося iз таких джерел:
– державний бюджет України – 12 iпотечних договорiв на загальну суму 20,8 млн. грн.;
– кошти гранту вiд уряду Нiмеччини через банк KfW – 94 кредити на 166,7 млн. грн.;
– кошти мiсцевих бюджетiв – 142 кредити на 196,2 млн. грн.;
– статутний капiтал Держмолодьжитла -167 кредитiв на 240 млн. грн.
Усього протягом бiльш нiж 25 рокiв дiяльностi Держмолодьжитла (1998-2023 рр.) за усiма програмами фонду укладенi 42563 договори. У нацiональну економiку за цей перiод залучено 13,3 млрд. грн.
Кредитний портфель Держмолодьжитла на сьогоднi перевищує 3 млрд. грн.
У реєстрах для участi в житлових програмах установи наразi зареєстрованi 71,5 тис. громадян.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *