Держмолодьжитло обговорило вирiшення житлової проблеми ВПО з головою спецiальної комiсiї ВР

Держмолодьжитло обговорило вирiшення житлової проблеми ВПО з головою спецiальної комiсiї ВР

Голова правлiння Держмолодьжитла Микола Марчук провiв робочу зустрiч iз народним депутатом України, головою Тимчасової спецiальної комiсiї (ТСК) Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрiшньо перемiщених та iнших осiб, постраждалих внаслiдок збройної агресiї Росiйської Федерацiї проти України, Павлом Фроловим i спiвробiтниками секретарiату ТСК.

Спецiальну комiсiю для захисту прав ВПО парламент створив 21 грудня 2023 р., вона саме приступає до роботи. Стратегiчне завдання комiсiї – вплинути на змiну якостi державної полiтики щодо внутрiшнiх переселенцiв, сприяти задоволенню їхнiх базових потреб, соцiалiзацiї та iнтеграцiї до нових громад.
Наголос у спiлкуваннi був зроблений на наявних механiзмах забезпечення житлом внутрiшньо перемiщених осiб. Очiльник фонду стисло ознайомив представникiв комiсiї ВР з iсторiєю Держмолодьжитла i набутим досвiдом установи в реалiзацiї державної житлової полiтики. Було зазначено, що ВПО як окрема категорiя вперше з’явилися у програмах фонду 2017 р. Iз 2022 р. явище внутрiшнього перемiщення набуло масового характеру.
Станом на сьогоднi є 4,9 млн. зареєстрованих ВПО, повiдомив Павло Фролов. На жаль, досi держава змогла забезпечити житлом лише менш нiж 1% переселенцiв: у мiсцях тимчасового проживання мешкає лише близько 46 тис. перемiщених осiб. Це питання гостро потребує системних рiшень.
У свою чергу, Микола Марчук зазначив, що Держмолодьжитло має значний досвiд та iнституцiйнi можливостi для ефективної реалiзацiї державної полiтики сприяння реалiзацiї права ВПО на житло. Програми є, їхнi умови прийнятнi для людей, потрiбно лише регулярно наповнювати цi програми фiнансами. Це забезпечить вiдчутний результат для сiмей, якi зазнали лиха внутрiшнього перемiщення.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, з огляду на ситуацiю в державi та безумовну прiоритетнiсть фiнансування потреб оборони з державного бюджету реальним джерелом фiнансування житлових програм для потреб ВПО залишається пiдтримка iноземних партнерiв, iшлося пiд час зустрiчi. Ще одне джерело – мiсцевi бюджети, адже iснує позитивний досвiд спiвпрацi Держмолодьжитла з органами мiсцевого самоврядування в низцi регiонiв країни у реалiзацiї регiональних житлових програм.
За пiдсумком спiлкування парламентська комiсiя вивчатиме наявнi можливостi системного розв’язання житлового питання, надзвичайно гострого для перемiщених осiб, i вноситиме законодавчi та iншi iнiцiативи, спрямованi на допомогу українцям, що втратили дах над головою внаслiдок вiйни.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *