Будiвельну продукцiю деяких виробникiв можуть заборонити

Будiвельну продукцiю деяких виробникiв можуть заборонити

З 1 сiчня 2025 р. в Українi почнуть дiяти положення Регламенту ЄС № 305, якi iмплементовано в Українi законом “Про надання будiвельної продукцiї на ринку”. Це не лише докорiнним чином змiнить кон’юктуру ринку будiвельної продукцiї, а i матиме вплив на весь сектор будiвництва. Останньому слiд бути готовими до змiн, оскiльки в Українi можна буде використовувати тiльки ту продукцiю, яка вiдповiдатиме бiльше нiж 1 тис. нових стандартiв.

Про це на зустрiчi з Українською асоцiацiю девелоперiв повiдомила Голова Комiтету з питань органiзацiї державної влади, мiсцевого самоврядування, регiонального розвитку та мiстобудування Олена Шуляк.
За її словами, iмплементацiю Регламенту №305 завершили у 2022 р., i, оскiльки сам Регламент був доволi складним, для нього зробили тривалий перехiдний перiод – з 2020 р. по 2025 р. За цей час пiдготували всю законодавчу базу i прийняли близько 1300 стандартiв, якi вже дiють в Українi, але ще близько 150 для запуску потрiбно прийняти, повiдомляє Property Times.
Шуляк зазначила, що серед виробникiв розумiння ключових вимог, про якi йдеться в документi, є, однак загалом усiм гравцям будiвельного сектору слiд детальнiше познайомитись з 305 Регламентом.
За її словами, перше, що слiд враховувати, – безпековi вимоги до продукцiї. Саме вони забезпечують експлуатацiйнi характеристики будiвель i споруд, тож проєктувальник об’єкту повинен спиратися саме на них.
“Тобто ще на етапi створення проєкту закласти саме ту продукцiю, що забезпечить вiдповiднiсть основним безпековим вимогам. Причому об’єкт має вiдповiдати цим вимогам не лише на момент завершення будiвництва формально, а й протягом усього життєвого циклу, аж до знесення, будiвля не повинна становити загрози нi для екологiї, нi для безпеки життєдiяльностi людей”, – пояснила Шуляк.
Як стало вiдомо ProfiDOM.com.ua, вiдповiднiсть продукцiї вимогам, що стосуються екологiчностi, зносостiйкостi та безпеки в експлуатацiї, повинна бути вiдображена в спецiальнiй декларацiї i пiд таке декларування пiдпадає 35 категорiй продукцiї, тобто фактично все, що використовують у будiвництвi. Декларацiї будуть формуватися у ЄДЕССБ, де в 2023 р. запустили е-кабiнет виробника будiвельної продукцiї. Зараз його ведення є добровiльним, однак згодом стане обов’язковим.
Шуляк пiдкреслила, що забудовник повинен чiтко розумiти, якi категорiї продукцiї обов’язково пiдпадатимуть пiд декларування, i враховувати це при виборi постачальника. Тобто переконатись, що виробник працює в рамках такого декларування. Якщо нi, використовувати його продукцiю з 1 сiчня 2025 р. буде заборонено.
Йдеться передусiм про дотримання технологiї виробництва i якiсть виробленої продукцiї. Зараз виробник повинен отримувати на продукцiю сертифiкат, але сертифiкацiя йде лише на конкретну партiю товару. Однак Регламент №305 – iсторiя про постiйний контроль виробництва. Тобто, крiм сертифiкату, який зараз видається пiсля перевiрки якостi продукцiї на вiдповiднiсть ключовим вимогам, йтиметься i про систему якостi виробництва загалом.
Вже зараз варто визначатись, з яким постачальником працювати можна, а якого краще уникати. Якщо у виробника будiвельної продукцiї немає декларацiї, то з ним не зможуть спiвпрацювати iншi гравцi ринку.
Контроль якостi продукцiї будуть перевiряти у спецiальних лабораторiях – на кожну категорiю продукцiї буде своя. Пiсля проходження перевiрок в такiй лабораторiї виробнику надається висновок, на основi якого i буде сформовано пiдтверджуючий документ – декларацiя, де вказанi всi необхiднi показники. Причому отримати висновок лабораторiї потрiбно буде навiть для iмпортованої продукцiї, тобто забудовник так чи iнакше матиме справу з Регламентом №305.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *