Агентство вiдновлення розробило проєкт єдиної методологiї монiторингу цiн та витрат

Агентство вiдновлення розробило проєкт єдиної методологiї монiторингу цiн та витрат

Якiсна кошторисна документацiя та ринковi цiни на будiвництво – це те, вiд чого залежить кiнцевий результат проєктiв вiдбудови. Для того, щоб сформувати в усiх Службах вiдновлення єдиний пiдхiд до монiторингу i формування цiни, Агентство вiдновлення та Антикорупцiйна iнiцiатива ЄС провели дводенний семiнар для фахiвцiв з пiдготовки кошторисної документацiї.

Семiнар “Цiноутворення: Формування вартостi будiвництва об’єктiв Офiсiв вiдновлення” вiдкрили керiвник EUACI Аллан Паг Крiстенсен та заступниця голови агентства Валерiя Iванова.
“Наразi система цiноутворення в країнi не надто досконала, i нам потрiбно багато працювати, в тому числi й на рiвнi мiнiстерства, щоб наблизити її до європейських стандартiв. Але вже те, що ми можемо зробити на своєму рiвнi, в кожнiй службi, – дуже важливо. Як буде вiдбуватися вiдновлення, наскiльки донори будуть готовi пiдтримувати проєкти вiдбудови, залежить, у тому числi, i вiд кошторисникiв, бо ви впливаєте на те, яким буде проєкт”, – сказала Валерiя Iванова.
Пiд час семiнару учасники обговорили проєкт нового порядку та методологiї монiторингу цiн та витрат, надали свої пропозицiї до проєкту порядку. Далi його доопрацюють для того, щоб кожна служба працювала за єдиною методологiєю монiторингу цiн.
Чому це важливо – пояснив радник голови Агентства вiдновлення з питань реалiзацiї антикорупцiйних полiтик Олександр Курiлець: “Ми зiткнулися з тим, що кожна служба монiторить цiну по-своєму. Такий пiдхiд не дозволяє комунiкувати iз суспiльством на належному рiвнi щодо того, як формується цiна на той чи iнший вид матерiалу чи робiт. Водночас вiдсутнiсть єдиного пiдходу до монiторингу цiн створює можливiсть для манiпуляцiй визначеними службами цiнами як з боку учасникiв закупiвель, громадськостi, так i з боку правоохоронних органiв. Наразi задля прийняття дiєвого документу важлива активна позицiя безпосереднiх суб’єктiв монiторингу для внесення пропозицiй та вдосконалення пiдготовленого проєкту”.
По iнформацiї ProfiDOM.com.ua, разом iз фахiвцями служб та експертами профiльного державного пiдприємства “Державний дорожнiй науково-дослiдний iнститут iменi М. П. Шульгiна” презентували та обговорили проєкт порядку проведення аналiзу поточних цiн на матерiально-технiчнi ресурси та iншi витрати.
Проєкт пiдготували експерти EUACI та група експертiв зi служб, зокрема, з антикорупцiйною уповноваженою Служби вiдновлення Київської областi.
Впровадження єдиного пiдходу до монiторингу цiн в системi пiдпорядкованих пiдприємств Агентства вiдновлення здiйснюється на виконання прийнятої Антикорупцiйної програми.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *